Anna Gustafsson & Lisa Röstlund

Konsulterna

Anders Borg

Finansministern

Adrian McKinty

Kedjan