Adrian McKinty

Adrian McKinty (f. 1968, Belfast) debuterade 1998 och är verksam som författare inom thriller och crime. Kedjan är hans senaste verk.