Helena Backlund Wasling

Helena Backlund Wasling är forskare i neurofysiologi vid Sahlgrenska akademin. Helena studerar människans beröringssinne och hennes specialitet är de känslomässiga aspekterna av beröring.

Närmare ger konkreta råd och nya insikter i hur du kan förbättra dina sociala relationer och bli lyckligare genom lite mer beröring

Läs mer