Jacob Östberg & Katarina Graffman

Jacob Östberg är professor i reklam & pr på Stockholms universitet och forskar om konsumtionskultur. Han intresserar sig för hur mening skapas i gränslandet mellan marknadsförings-aktiviteter, media, populärkultur och konsumenternas dagliga liv.

Katarina Graffman är doktor i kulturantropologi och en erfaren konsumentantropolog. Hon har under halvtannat decennium hjälpt företag att förstå konsumtionskultur.