Lena Gustafsson

Lena Gustafsson är journalist, beteendevetare och kognitiv psykoterapeut. Hon har grundat bolagen Good relations och Styrelsebalans samt tidigare skrivit boken Bortom glastaket: 26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap.

Har mannen någon framtid? ställer frågan om vart manligheten är på väg.

Läs mer