Lennart Johansson & Sören ”Sulo” Karlsson

Lennart Johansson arbetade, tillsammans med författaren och artisten Sören “Sulo” Karlsson, med att färdigställa En polare bland pampar och pokaler ända in till slutet av sitt liv.

En polare bland pampar och pokaler är Lennart Johanssons egen berättelse om sitt liv.

Läs mer