Maria Lilja

Maria Lilja är född i Stockholm 1960 och har en bakgrund som journalist och jurist. Signe & Sigge är hennes skönlitterära debut.

Signe & Sigge är ett porträtt av Signe Björnberg, ett författarskap utöver det vanliga och ett livsöde som berör.
Läs mer