Mel Robbins

Mel Robbins är entreprenör, coach, författare och världens mest bokade kvinnliga talare. Hon anlitas av några av världens största varumärken för att inspirera kring ämnen som förändringsarbete, självförtroende och beslutsfattande.

5-sekundersregeln lär dig hemligheten bakom att övertala den som brukar stå i vägen för din framgång – dig själv.

Läs mer