Trevor Noah

Trevor Noah är komiker, skådespelare, och tv- och radioprogramledare. År 2015 tog han över som programledare för det amerikanska underhållningsprogrammet The Daily Show efter Jon Stewart.

Frukten av ett brott är Trevor Noahs egen berättelse om uppväxten under apartheidregimen i Sydafrika.

Läs mer