Mondial är ett oberoende bokförlag. Oberoendet innebär att vår verksamhet är fristående från politiska, religiösa eller andra enskilda intressen.

Utgivningen präglas av aktualitet och vi rör oss gärna snabbt från idé till förverkligande.

Mondial grundades 2017 av personer med bakgrund inom bokförlag, journalistik, reklam och design.

Olle Grundin
Förläggare & produktion
olle@mondial.se
073-654 12 05
LinkedIn

Simon Brouwers
Förläggare & marknad
simon@mondial.se
073-444 47 36
LinkedIn

Marianne Stenstedt
Ekonomi & administration
marianne@mondial.se
070-262 36 84

Gustav Schiring
Design & art direction
gustav@mondial.se
073-504 37 85

Övriga frågor
office@mondial.se