Mondial är ett oberoende bokförlag grundat 2017.

*

Katalog höst 2017
Katalog vår/sommar 2018
Katalog höst 2018

Olle Grundin
Förläggare & produktion
olle@mondial.se
073-654 12 05
LinkedIn

Simon Brouwers
Förläggare & marknad
simon@mondial.se
073-444 47 36
LinkedIn

Emma Ulvaeus
Förläggare & försäljning
emma@mondial.se
070-966 26 45
LinkedIn

Marianne Stenstedt
Ekonomi & administration
marianne@mondial.se
070-262 36 84

Övriga frågor
office@mondial.se