Mondial är ett oberoende bokförlag.

Utgivningen präglas av aktualitet och vi rör oss gärna snabbt från idé till förverkligande.

Mondial grundades 2017 av personer med bakgrund inom bokförlag, journalistik, reklam och design.

*

Katalog höst 2017
Katalog vår/sommar 2018
Katalog höst 2018

Olle Grundin
Förläggare & produktion
olle@mondial.se
073-654 12 05
LinkedIn

Simon Brouwers
Förläggare & marknad
simon@mondial.se
073-444 47 36
LinkedIn

Emma Ulvaeus
Förläggare & försäljning
emma@mondial.se
070-966 26 45
LinkedIn

Marianne Stenstedt
Ekonomi & administration
marianne@mondial.se
070-262 36 84

Övriga frågor
office@mondial.se